Qərbi Azərbaycan İcmasına üzvlük üçün müraciət edənlərin vəsiqələrinin təqdimatı keçirildi. FOTO/VİDEO

Qərbi Azərbaycan İcmasına üzvlük üçün müraciət edənlərin vəsiqələrinin təqdimatı keçirildi. FOTO/VİDEO
SALAM HÖRMƏTLİ KÖRPÜLÜ İCMASININ ÜZVLƏRİ.
BU GÜN ƏVVƏLCƏDƏN ELAN ETDİYİMİZ KİMİ QƏRBİ AZƏRBAYCAN İCMASINA ÜZVLÜK ÜÇÜN MÜRACİƏT EDƏNLƏRİN VƏSİQƏLƏRİNİN TƏQDİMATI KEÇİRİLDİ. 

BİR QURUP KÖRPÜLÜLƏR ÖZ ÜZVLÜK VƏSİQƏSİNİ  VƏ DÖŞ NİŞANINI ƏLDƏ ƏLDƏ ETDİLƏR VƏ BUNDAN DA BÖYÜK  QÜRUR VƏ FƏRƏH DUYDUQLARINI İFADƏ ETDİLƏR. BU FƏRƏHLİ HADİSƏ GERİYƏ QAYIDIŞIN BİR VİZİT KARTI İDİ.

TOPLANTIDA KÖRPÜLÜ İCMASININ SƏDRİ VİDADİ AVDIOĞLU ÜCMAMIZIN ÜZVÜ AYDIN RÜSTƏMOV TƏRƏFİNDƏN HAZIRLANAN KÖRPÜLÜ KƏNDİNDƏKİ EVLƏRİN  İNVENTARLAŞDIRILMASI XƏRİTƏSİNİ NÜMAYİŞ ETDİRƏRƏK BÜTÜN KÖRPÜLÜLƏRİ GERİYƏ QAYIDIŞ.KONSEPSİYASINA DƏSTƏK OLMAĞA VƏ ÖZÜNÜN OLANA SAHİB ÇIXMAĞA SƏSLƏDİ.

DAHA SONRA VƏSİQƏLƏRİN TƏQDİMATI İLƏ BU GÜNKÜ TOPLANTI ÖZ İŞİNİ BAŞA VURDU.

TOPLANTIDA İŞTİRAK EDƏ BİLMƏYƏNLƏRİİN VƏSİQƏSİ  İCMA SƏDTİ VİDADİ AVDIOĞLUNDADIR. SİYAHIDA ADLARI OLANLAR İSTƏNİLƏN VAXT ƏLAQƏ SAXLAYIB ÖZ VƏSİQƏLƏRİNİ VƏ DÖŞ NİŞANLARINI  ƏLDƏ EDƏ BİLƏRLƏR.

YENİ MÜRACİƏTLƏR DƏ MÜMKÜNDÜR.  BİR ƏDƏD ŞƏKİL VƏ ŞƏXSİYYƏT VƏSİQƏSİNİN ÜZ TƏRƏFİNİN ŞƏKLİNİ ÇƏKİB GÖNDƏRSİNLƏR BİZ HAZIRLAYAQ.

ƏLAQƏ TEL: 055 779 66 95  V. AVDIOĞLU.

Şərhlər (0)

şərh əlavə et